Leverancierspagina

Welkom op Leer-Rijk!

Leer-Rijk is de centrale opleidingendatabase van de Rijksoverheid. Leer-Rijk ontsluit opleidings- en uitvoeringsinformatie en is gekoppeld aan het Rijksbrede Leermanagementsysteem. Daarnaast biedt Leer-Rijk een eigen interface: het Leer-Rijk Portaal. Via het Leermanagementsysteem of via het Leer-Rijk Portaal  kan de database doorzocht worden en kunnen medewerkers van de Rijksoverheid zich inschrijven op een opleiding.

Voor u als aanbieder betekent dit dat u in principe nog maar via één route uw opleidings- en uitvoeringsinformatie hoeft aan te bieden aan de Rijksoverheid; via Leer-Rijk.  U ontvangt iedere inschrijving - ook wanneer die in een Leermanagementsysteem gedaan is - vanuit Leer-Rijk.  U kunt in alle stappen van het proces zelf bepalen in welke mate u wilt automatiseren.

Welke opleidingen staan er in Leer-Rijk?

In Leer-Rijk worden opleidingen ontsloten van rijksinterne aanbieders zoals de Rijksacademies. Ook de opleidingen die Rijksbreed zijn aanbesteed onder leiding van Categoriemanagement Leren en Ontwikkelen zijn opgenomen in Leer-Rijk. Al deze opleidingen zijn ofwel preferent of er geldt een afnameverplichting voor.

Naast deze interne opleidingen, biedt Leer-Rijk ruimte voor het toevoegen van niet-gecontracteerd opleidingsaanbod. Deze opleidingen zijn als standaardinstelling niet zichtbaar voor de eindgebruiker. Iedere Rijksorganisatie bepaalt zelf of en zo ja welke niet-gecontracteerde opleidingen zij zichtbaar willen maken.

Overweegt u zich aan te melden als aanbieder?

Lees dan eerst de Algemene Leer-Rijk Voorwaarden. De hierin opgenomen regels en voorschriften zijn bindend. Bij het aanvragen van een account zult u aan moeten geven dat u de voorwaarden gelezen heeft en dat u hier akkoord mee bent.

Na het lezen van de Algemene Leer-Rijk Voorwaarden kunt u het registratieformulier invullen. Uw registratieverzoek wordt door Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk (belegd bij de Rijksinkoopsamenwerking, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) in behandeling genomen.

Let op: We nemen voorlopig geen aanvragen in behandeling van externe leveranciers. Op dit moment ligt de focus op de implementatiebegeleiding van opleidingen waarvoor contracten afgesloten zijn binnen de Rijksoverheid.

Handleiding en andere documentatie

Binnen het Leer-Rijk Portaal worden de meest voorkomende handelingen toegelicht op de pagina waar u ze uit kunt voeren. Over het algemeen zal dit voldoende zijn. Voordat u start met het gebruik van Leer-Rijk willen wij u uitdrukkelijk verzoeken de handleiding voor leveranciers te lezen. Deze vindt u met andere documentatie in de lijst hiernaast.