Leverancierspagina

Welkom op het volledig vernieuwde Leer-Rijk!

Leer-Rijk is de centrale opleidingendatabase van de Rijksoverheid. Leer-Rijk ontsluit opleidings- en uitvoeringsinformatie en is gekoppeld aan het Rijksbrede Leermanagementsysteem. Daarnaast biedt Leer-Rijk een eigen interface: het Leer-Rijk Portaal. Via het Leermanagementsysteem of via het Leer-Rijk Portaal  kan de database doorzocht worden en kunnen medewerkers van de Rijksoverheid zich inschrijven op een opleiding.

Voor u als aanbieder betekent dit dat u in principe nog maar via één route uw opleidings- en uitvoeringsinformatie hoeft aan te bieden aan de Rijksoverheid; via Leer-Rijk.  U ontvangt iedere inschrijving - ook wanneer die in een LMS gedaan is - vanuit Leer-Rijk. Orders en facturen worden verwerkt met DigiInkoop of een aan DigiInkoop gekoppeld bestel- en facturatiesysteem. U kunt in alle stappen van het proces zelf bepalen in welke mate u wilt automatiseren.

Welke opleidingen staan er in Leer-Rijk?

In Leer-Rijk worden opleidingen ontsloten van rijksinterne aanbieders zoals de Rijksacademies. Ook de opleidingen die Rijksbreed zijn aanbesteed onder leiding van Categoriemanagement Leren en Ontwikkelen zijn opgenomen in Leer-Rijk. Al deze opleidingen zijn ofwel preferent of er geldt een afnameverplichting voor.

Naast deze interne opleidingen, biedt Leer-Rijk ruimte voor het toevoegen van niet-gecontracteerd opleidingsaanbod. Deze opleidingen zijn als standaardinstelling niet zichtbaar voor de eindgebruiker. Iedere Rijksorganisatie bepaalt zelf of en zo ja welke niet-gecontracteerde opleidingen zij zichtbaar willen maken.

Overweegt u zich aan te melden als aanbieder?

Lees dan eerst de Algemene Leer-Rijk Voorwaarden. De hierin opgenomen regels en voorschriften zijn bindend. Bij het aanvragen van een account zult u aan moeten geven dat u de voorwaarden gelezen heeft en dat u hier akkoord mee bent.

Één van de voorwaarden om toegelaten te worden als aanbieder, is dat u staat ingeschreven bij DigiInkoop. Bent u al ingeschreven bij DigiInkoop? Controleer in dat geval op welke wijze u staat ingeschreven en met welke bedrijfsnaam. In het vernieuwde Leer-Rijk mag u - als u daar toestemming voor heeft - opleidingsprijzen vrijgesteld van btw hanteren. Voor sommige leveranciers betekent dit dat er gefactureerd wordt met een andere bedrijfsnaam. Zorg er dus voor dat u met de juiste gegevens ingeschreven staat bij DigiInkoop. Bent u nog niet ingeschreven bij DigiInkoop? Dan kunt u deze procedure starten middels zelfregistratie .

Na het lezen van de Algemene Leer-Rijk Voorwaarden en het controleren van uw inschrijving bij DigiInkoop, kunt u het registratieformulier invullen. Uw registratieverzoek wordt door Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk (belegd bij Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) in behandeling genomen.

Let op: we zullen op zijn vroegst medio oktober 2018 aanvragen van niet-gecontracteerde leveranciers in behandeling nemen. Tot die tijd ligt voor ons de focus op de implementatiebegeleiding binnen de Rijksoverheid.

Handleiding en andere documentatie

Binnen het Leer-Rijk Portaal worden de meest voorkomende handelingen toegelicht op de pagina waar u ze uit kunt voeren. Over het algemeen zal dit voldoende zijn. Voordat u start met het gebruik van Leer-Rijk willen wij u uitdrukkelijk verzoeken de handleiding voor leveranciers te lezen.