Uw organisatie en Leer-Rijk

Per departement staat hier uitleg over de applicatie waar medewerkers terecht kunnen als zij een opleiding willen volgen. Dat kan het Leer-Rijk Portaal zijn, maar ook een Leermanagementsysteem (LMS). Iedere organisatie bepaalt dit zelf. Voor meer informatie over de verhouding tussen het Leer-Rijk Portaal, de Leer-Rijk Database en een Leermanagementsysteem kun je de praatplaat (zie overzicht rechts) raadplegen.
Heb je aanvullingen of verbeteringen op onderstaande informatie? Neem contact op met CFB.leer-rijk@minbzk.nl zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt!

Ministerie van Algemene Zaken

Implementatiegesprekken zijn gaande. Neem contact op met de L&O functionaris of HRM adviseur binnen je organisatie voor aanvullende informatie.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Alle medewerkers kunnen terecht op het lokale leermanagementsysteem.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Implementatie van het Leer-Rijk Portaal is bezig. De implementatie wordt centraal begeleid, maar iedere organisatie is zelf eindverantwoordelijk. Organisaties kunnen contact opnemen met opleidingen@minbzk.nl . Medewerkers kunnen hieronder opzoeken wat de status binnen hun organisatie is.
BZK kerndepartement, FMHaaglanden, Logius, P-Direkt, RvIG, UBR, Rijksvastgoedbedrijf:  Implementatie voltooid. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruiker.
AIVD: gebruikt een eigen systeem. Stichting ICTU: geen informatie bekend.
SSC-ICT: Mogelijkheden worden onderzocht. Neem contact op met de personeelsafdeling voor meer informatie.

Ministerie van Defensie

Gebruikt een lokaal Leermanagementsysteem. Neem contact op met de lokale L&O functionaris of HRM adviseur voor aanvullende informatie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EZK gaat in 2019 per organisatieonderdeel een nieuw Leermanagementsysteem implementeren. Hierover ontvang je aparte informatie. EZK maakt  tot die tijd geen gebruik van het Leer-Rijk Portaal.
Voor nu  kun je terecht op het Rijkstalentencentrum. Neem contact op met Alexine Christiaan of  Dyane Rijnbeek voor meer informatie over leren en ontwikkelen via: opleidingen@minez.nl.

Ministerie van Financiën

Kerndepartement Financiën: gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruiker.
ADR: zal een lokaal leermanagementsysteem gaan gebruiken. Wacht interne communicatie af.
Domeinen roerende zaken:  onderzoek naar implementatiemogelijkheden is gaande. Neem voor vragen contact op via opleidingen@minfin.nl.
Belastingdienst: gebruikt een lokaal LMS.

Hoge College van Staat

Geen stand van zaken bekend. Neem contact op met collega's van HRM of met een lokale L&O adviseur.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Alle organisaties (inclusief Rijkswaterstaat) maken gebruik van een lokaal LMS voor het zoeken van een passende opleiding en voor het inschrijven. Het Leer-Rijk Portaal is niet meer toegankelijk voor medewerkers van IenW. Alle informatie op de Leer-Rijk database, is ook beschikbaar in het eigen LMS.

Kabinet van de Koning

Geen stand van zaken bekend. Neem contact op met collega's van HRM of met een lokale L&O adviseur.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie informatie bij EZK.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Implementatie van het Leer-Rijk Portaal is bezig. Wacht lokale communicatie af om te weten vanaf wanneer je een account aan kunt maken. De implementatie wordt centraal begeleid door Robert van Keppel (r.vankeppel@owinsp.nl).

Medewerkers van OCW, SZW en VWS maken ook gebruik van een lokaal Leermanagementsysteem. Gebruik deze link om naar dat portaal te gaan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zal naast het lokale leermanagementsysteem waarschijnlijk ook het Leer-Rijk Portaal gaan gebruiken. Wacht interne communicatie af.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DJI, Bestuursdepartement (inclusief JUSTIS, Justid, Schadefonds, RSJ), IND, DT&V en Raad voor de Kinderbescherming:  deze organisaties gaan werken via een eigen, lokaal Leermanagementsysteem. Medewerkers van deze organisaties maken een account aan op het Leermanagementsysteem, niet bij Leer-Rijk. De implementatie van het leermanagementsysteem is momenteel bezig.
NFI: Voor medewerkers van het NFI is een eigen LMS beschikbaar en wordt er gewerkt aan een koppeling met Leer-Rijk. Voor vragen neem je contact op met interneopleidingen@nfi.minvenj.nl . Externen kunnen hier terecht voor de opleidingen van het NFI, meer informatie is hier te vinden.
De Rechtspraak: Onderzoekt de mogelijkheden om Leer-Rijk 2.0 te implementeren en verwacht hier in de tweede helft van 2018 duidelijkheid over te kunnen geven. Neem tot die tijd contact op met Désirée Pieters voor opleidingsgerelateerde vragen (Desiree.pieters@rechtspraak.nl of 06-55469270)
Vragen? Neem contact op met Joeta Verboom (j.verboom@minvenj.nl) voor aanvullende informatie of als jouw organisatie hier niet vermeld is.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gaat naast het lokale leermanagementsysteem ook het Leer-Rijk Portaal gebruiken. De implementatie van Leer-Rijk is gestart. Wacht interne communicatie af.
RIVM: Neem contact op met de afdeling HRM of een leer- en ontwikkeladviseur voor meer informatie.