Uw organisatie en Leer-Rijk

Per departement staat hier uitleg over de applicatie waar medewerkers terecht kunnen als zij een opleiding willen volgen. Dat kan het Leer-Rijk Portaal zijn, maar ook een Leermanagementsysteem (hierna: LMS). Iedere organisatie bepaalt dit zelf. Voor meer informatie over de verhouding tussen het Leer-Rijk Portaal, de Leer-Rijk Database en een Leermanagementsysteem kun je de praatplaat (zie overzicht rechts) raadplegen.
Heb je aanvullingen of verbeteringen op onderstaande informatie? Neem contact op met contact.ris@rijksoverheid.nl zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt!

Ministerie van Algemene Zaken

Het Ministerie van Algemene Zaken gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt een Leermanagementsysteem, het LOC Platform
Er zijn 3 andere Leermanagementsystemen: De Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBO en IPKD) gebruikt Talent.RBO. De Algemene Bestuursdienst gebruikt ABD Leerportaal. De AIVD gebruikt een eigen Leermanagementsysteem. Neem voor meer informatie contact op met opleidingen@minbzk.nl.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt een Leermanagementsysteem.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie gebruikt een lokaal Leermanagementsysteem. Neem contact op met de lokale L&O functionaris of HRM adviseur voor aanvullende informatie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gebruikt een Leermanagementsysteem.

Ministerie van Financiën

Het kerndepartement Financiën gebruikt een Leermanagementsysteem.
ADR: gebruikt een leermanagementsysteem.
Domeinen roerende zaken: DRZ gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker. 
Belastingdienst: gebruikt een Leermanagementsysteem.

Hoge Colleges van Staat

De Eerste kamer, Tweede Kamer en Nationale Ombudsman gebruiken het Leer-Rijk portaal. De Algemene Rekenkamer en Kanselarij der Nederlandse Orden kunnen Leer-Rijk alleen gebruiken voor de online modules van SkillsTown Online Academy. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
De Raad van State gebruikt een Leermanagementsysteem waar medewerkers gebruik kunnen maken van de online modules van SkillsTown Online Academy en een deel van het Leer-Rijk aanbod.

Kabinet van de Koning

Het Kabinet van de Koning gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat) gebruikt een Leermanagementsysteem.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderstaande organisaties gebruiken een Leermanagementsysteem:

  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Justitiële ICT Organisatie
  • Bestuursdepartement (inclusief JUSTIS, Justid, Schadefonds Geweldsmisdrijven, RSJ)
  • Immigratie en Naturalisatie Dienst
  • Dienst Terugkeer & Vertrek
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • NFI
CJIB:  het  CJIB gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
De Rechtspraak: de Rechtspraak kan Leer-Rijk op dit moment alleen gebruiken voor de online modules van SkillsTown Online Academy. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruikerNeem voor aanvullende informatie contact op met de adviseur Leren & Ontwikkelen/Opleidingen/Opleidingscoördinator of de HR-adviseur van jouw organisatie.
Studiecentrum Rechtspleging: het SSR kan Leer-Rijk alleen gebruiken voor de online modules van SkillsTown Online Academy. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
Hoge Raad der Nederlanden: de  Hoge Raad kan Leer-Rijk alleen gebruiken voor de online modules van SkillsTown Online Academy. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker. 
OM/Parket Generaal: het OM kan Leer-Rijk alleen gebruiken voor de online modules van SkillsTown Online Academy. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker. Voor vragen met betrekking tot Leren en ontwikkelen kan je contact opnemen met k.duffhues@om.nl.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie informatie bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
OCW gebruikt ook het Opleidingspaspoort.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt naast het Opleidingspaspoort ook het Leer-Rijk Portaal Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt naast het Opleidingspaspoort ook het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
RIVM: Neem contact op met de afdeling HRM of een leer- en ontwikkeladviseur voor meer informatie. RIVM maakt geen gebruik van Leer-Rijk.
 
Vragen? Voor aanvullende informatie neem contact op met de adviseur Leren & Ontwikkelen/Opleidingen of de HR-adviseur van jouw organisatie.