Uw organisatie en Leer-Rijk

Per departement staat hier uitleg over de applicatie waar medewerkers terecht kunnen als zij een opleiding willen volgen. Dat kan het Leer-Rijk Portaal zijn, maar ook een Leermanagementsysteem (hierna: LMS). Iedere organisatie bepaalt dit zelf. Voor meer informatie over de verhouding tussen het Leer-Rijk Portaal, de Leer-Rijk Database en een Leermanagementsysteem kun je de praatplaat (zie overzicht rechts) raadplegen.
Heb je aanvullingen of verbeteringen op onderstaande informatie? Neem contact op met CFB.leer-rijk@minbzk.nl zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt!

Ministerie van Algemene Zaken

Het Ministerie van Algemene Zaken gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker(Doc-Direkt is onderdeel van het BZK kerndepartement).
UBR, de Rijksbeveiligingsorganisatie en de Algemene Bestuursdienst gebruiken een Leermanagementsysteem: LOC PlatformTalent.RBO en ABD Leerportaal.

De AIVD gebruikt een eigen Leermanagementsysteem. Voor meer informatie neem contact op met opleidingen@minbzk.nl.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt een Leermanagementsysteem.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie gebruikt een lokaal Leermanagementsysteem. Neem contact op met de lokale L&O functionaris of HRM adviseur voor aanvullende informatie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gebruikt een Leermanagement systeem.

Ministerie van Financiën

Het kerndepartement Financiën en de ADR gebruiken het Leer-Rijk portaal en medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
Let op: In het Leer-Rijk portaal zijn het kerndepartement en de ADR twee aparte organisaties.
Domeinen roerende zaken: onderzoekt het gebruik van het Leer-Rijk portaal. Neem voor vragen contact op via opleidingen@minfin.nl.
Belastingdienst: gebruikt een Leermanagementsysteem.

Hoge College van Staat

De Eerste kamer en Nationale Ombudsman gebruiken het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
Kabinet van de Koning
Geen stand van zaken bekend. Neem contact op met collega's van HRM of met een lokale L&O adviseur.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat) gebruikt een Leermanagementsysteem.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Onderstaande organisaties gebruiken een Leermanagementsysteem:

  • Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Bestuursdepartement (inclusief JUSTIS, Justid, Schadefonds Geweldsmisdrijven, RSJ)
  • Immigratie en Naturalisatie Dienst
  • Dienst Terugkeer & Vertrek
  • Raad voor de Kinderbescherming
NFI: Naast een eigen Leermanagementsysteem gebruikt het NFI ook het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruikerExterne medewerkers kunnen hier terecht voor de opleidingen van het NFI, meer informatie is hier te vinden.
CJIB:  het  CJIB gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
De Rechtspraak: Gebruik van het Leer-Rijk Portaal wordt onderzocht. Neem voor aanvullende informatie contact op met de adviseur Leren & Ontwikkelen/Opleidingen/Opleidingscoördinator of de HR-adviseur van jouw organisatie.
OM/Parket Generaal: Voor vragen met betrekking tot Leren en ontwikkelen kan je contact opnemen met k.duffhues@om.nl

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie informatie bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gebruikt het Leer-Rijk portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
OCW gebruikt ook het Opleidingspaspoort.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gebruikt naast het Opleidingspaspoort ook het Leer-Rijk Portaal Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gebruikt naast het Opleidingspaspoort ook het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers maken een account aan via de link nieuwe gebruiker.
RIVM: Neem contact op met de afdeling HRM of een leer- en ontwikkeladviseur voor meer informatie. RIVM maakt geen gebruik van Leer-Rijk.
 
Vragen? Voor aanvullende informatie neem contact op met de adviseur Leren & Ontwikkelen/Opleidingen of de HR-adviseur van jouw organisatie.