Uw organisatie en Leer-Rijk

Per departement staat hier uitleg over de applicatie waar medewerkers terecht kunnen als zij een opleiding willen volgen. Dat kan het Leer-Rijk Portaal zijn, maar ook een Leermanagementsysteem (LMS). Iedere organisatie bepaalt dit zelf. Voor meer informatie over de verhouding tussen het Leer-Rijk Portaal, de Leer-Rijk Database en een Leermanagementsysteem kun je de praatplaat (zie overzicht rechts) raadplegen.
Heb je aanvullingen of verbeteringen op onderstaande informatie? Neem contact op met CFB.leer-rijk@minbzk.nl zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd wordt!

Ministerie van Algemene Zaken

AZ gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruiker.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Alle medewerkers kunnen terecht op het lokale leermanagementsysteem.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

BZK gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruiker(DocDirekt is onderdeel van BZK kerndepartement)

RBO gaat gebruik maken van LMS.

De AIVD gebruikt een eigen systeem. Organisaties  kunnen contact opnemen met opleidingen@minbzk.nl.

Ministerie van Defensie

Gebruikt een lokaal Leermanagementsysteem. Neem contact op met de lokale L&O functionaris of HRM adviseur voor aanvullende informatie.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

EZK gaat in 2019 per organisatieonderdeel een nieuw Leermanagementsysteem implementeren. Hierover ontvang je aparte informatie. EZK maakt  tot die tijd geen gebruik van het Leer-Rijk Portaal.
Voor nu  kun je terecht op het Rijkstalentencentrum. Neem contact op met Alexine Christiaan of  Dyane Rijnbeek voor meer informatie over leren en ontwikkelen via: opleidingen@minez.nl.

Ministerie van Financiën

Kerndepartement Financiën: gebruikt het Leer-Rijk Portaal. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruiker. Let op: Kies voor je juiste organisatie. In Leer-Rijk zijn het kerndepartement en ADR inricht als twee losse organisaties.
ADR: Maakt gebruik van het Leer-Rijk portaal. Medewerkers kunnen een account aanmaken via nieuwe gebruiker. Let daarbij op dat je de juiste organisatie (ADR) kiest. Op termijn zal er naast het Leer-Rijk portaal gebruik gemaakt worden van een lokaal leermanagementsysteem. Wacht interne communicatie hiervoor af. 
Domeinen roerende zaken:  onderzoek naar implementatiemogelijkheden is gaande. Neem voor vragen contact op via opleidingen@minfin.nl.
Belastingdienst: gebruikt een lokaal LMS.

Hoge College van Staat

Geen stand van zaken bekend. Neem contact op met collega's van HRM of met een lokale L&O adviseur.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Alle organisaties (inclusief Rijkswaterstaat) maken gebruik van een lokaal LMS voor het zoeken van een passende opleiding en voor het inschrijven. Het Leer-Rijk Portaal is niet meer toegankelijk voor medewerkers van IenW. Alle informatie op de Leer-Rijk database, is ook beschikbaar in het eigen LMS.

Kabinet van de Koning

Geen stand van zaken bekend. Neem contact op met collega's van HRM of met een lokale L&O adviseur.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie informatie bij EZK.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderstaande onderdelen gebruik van Leer-Rijk.
Voor vragen kun je terecht bij de lokaal beheerder voor je eigen dienstonderdeel:
Bestuursdepartement en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed: contactpuntOCW@minocw.nl

Nationaal Archief: NADienstpostbusPO@nationaalarchief.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: t.schouten@cultureelerfgoed.nl

Inspectie van het Onderwijs: academieonderwijstoezicht@owinsp.nl

Onderwijsraad: m.vanwandelen@onderwijsraad.nl

Raad voor Cultuur: madelon.vanwandelen@cultuur.nl
College voor Toetsen en Examens: j.dejong@cvte.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs: Leer-Rijk@DUO.nl

Daarnaast maken we ook gebruik van een het Opleidingspaspoort. Gebruik deze link om naar dat portaal te gaan.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zal naast het lokale leermanagementsysteem ook het Leer-Rijk Portaal gaan gebruiken. Implementatie van het Leer-Rijk Portaal is bezig. Wacht lokale communicatie af om te weten vanaf wanneer je een account aan kunt maken. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

DJI, Bestuursdepartement (inclusief JUSTIS, Justid, Schadefonds, RSJ), IND, DT&V en Raad voor de Kinderbescherming:  deze organisaties gaan werken via een eigen, lokaal Leermanagementsysteem. Medewerkers van deze organisaties maken een account aan op het Leermanagementsysteem, niet bij Leer-Rijk. De implementatie van het leermanagementsysteem is momenteel bezig.
NFI: Voor medewerkers van het NFI is een eigen LMS beschikbaar. Bovendien is het Leer-Rijk Portaal in gebruik genomen. Medewerkers kunnen een account aanmaken via de link nieuwe gebruikerVoor vragen neem je contact op met interneopleidingen@nfi.minvenj.nl . Externen kunnen hier terecht voor de opleidingen van het NFI, meer informatie is hier te vinden.
De Rechtspraak: Onderzoekt de mogelijkheden om Leer-Rijk 2.0 te implementeren en verwacht hier in de tweede helft van 2018 duidelijkheid over te kunnen geven. Neem tot die tijd contact op met Désirée Pieters voor opleidingsgerelateerde vragen (Desiree.pieters@rechtspraak.nl of 06-55469270)
Vragen? Neem contact op met Joeta Verboom (j.verboom@minvenj.nl) voor aanvullende informatie of als jouw organisatie hier niet vermeld is.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gaat naast het lokale leermanagementsysteem ook het Leer-Rijk Portaal gebruiken. De implementatie van Leer-Rijk is gestart. Wacht interne communicatie af.
RIVM: Neem contact op met de afdeling HRM of een leer- en ontwikkeladviseur voor meer informatie.