Privacyverklaring Leer-Rijk

Leer-Rijk is de centrale database voor opleidings- en uitvoeringsinformatie van en voor de Rijksoverheid. De informatie in de database kan door Rijksmedewerkers doorzocht worden vanuit het Leer-Rijk Portaal* of vanuit een aan de database gekoppeld Leermanagementsysteem* (hierna: LMS). Via zowel het Leer-Rijk Portaal als vanuit het LMS kan de Rijksmedewerker zich inschrijven op een opleiding. Binnen Leer-Rijk worden persoonsgegevens verwerkt.
In deze privacyverklaring wordt toegelicht:
 • welke persoonsgegevens dat zijn;
 • met welk doel ze verwerkt worden;
 • hoe lang ze bewaard worden;
 • wie toegang heeft tot welke gegevens;
 • wat uw rechten zijn.
Een deel van onderstaande informatie geldt ook voor andere gebruikers van Leer-Rijk, zoals aanbieders van opleidingen.
Onderaan deze pagina vindt u een overzicht waarin een aantal van de gebruikte begrippen nader toegelicht wordt. Deze zijn bij eerste vermelding gemarkeerd met een asterisk (*).


Inhoud

 1. Per situatie:
  • Welke gegevens worden verwerkt;
  • Waarvoor en met welke reden worden de gegevens verwerkt;
  • Met wie worden de gegevens gedeeld;
  • Worden de gegevens bewaard en zo ja, hoe lang.
 2. Cookies
 3. Webstatistieken
 4. Uw rechten
 5. Wijziging privacyverklaring
 6. Begrippenlijst

 

1. Situaties waarbij persoonsgegevens worden verwerkt

U bezoekt het Leer-Rijk Portaal, maar logt niet in en maakt geen account aan
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Het IP-adres van de locatie waarvandaan u Leer-Rijk bezoekt.
Deze gegevens worden gebruikt voor geanonimiseerde webstatistieken (zie hoofdstuk 3), en niet opgeslagen op de Leer-Rijk server.
U bent niet ingelogd en gebruikt het contactformulier
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • Uit de verplichte velden: uw (zakelijk) e-mailadres en de tekst die u in het ‘vraagveld’ heeft ingevuld.
 • Uit de niet-verplichte velden: voor- en achternaam en de naam van uw organisatie.
 • Het IP-adres vanaf waar u Leer-Rijk bezoekt (zie 2.7 en hoofdstuk 4).
De gegevens worden per e-mail verstuurd naar het Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk* bij de Rijksinkoopsamenwerking (RIS). De gegevens worden na maximaal een week verwijderd van de Leer-Rijk server. Door het invullen van het contactformulier geeft u toestemming voor het verwerken van genoemde persoonsgegevens en gaat u akkoord met deze privacyverklaring.
U vraagt een account aan bij het Leer-Rijk Portaal, of logt in op uw account
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
 • De verplichte gegevens voor het gebruik van Leer-Rijk: voor- en achternaam, zakelijk e-mailadres en de naam van de organisatie waar u werkt.
 • Het IP-adres vanaf waar u Leer-Rijk bezoekt (zie 2.7 en hoofdstuk 4).
Waarvoor worden deze gegevens gebruikt en wie heeft er toegang toe:
Uitsluitend medewerkers die werkzaam zijn bij een Rijksdienst die het Leer-Rijk Portaal geïmplementeerd heeft, mogen een account aanmaken. Aan de hand van de e-mailextensie van uw zakelijk e-mailadres wordt vastgesteld of dat het geval is. De organisatie waar u werkt is bepalend voor onder meer de inhoud die u op Leer-Rijk te zien krijgt en de wijze waarop voor u het bestel- en facturatieproces is ingericht. Deze informatie wordt daarom gekoppeld aan uw account op Leer-Rijk. Uw zakelijk e-mailadres is ook de gebruikersnaam waarmee u inlogt om toegang te krijgen tot Leer-Rijk.
De gegevens van uw profiel (account) zijn toegankelijk voor:
 1. Uzelf;
 2. De lokaal beheerder(s)* van uw eigen organisatie;
 3. Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk.
Naast uw naam, zakelijk e-mailadres en de organisatie waar u werkt, wordt ook vastgelegd op welke datum uw account is aangemaakt en op welke datum u voor het laatst gebruik heeft gemaakt van Leer-Rijk. Deze data zijn toegankelijk voor de lokaal beheerder(s) van uw eigen organisatie en voor de medewerkers van het Centraal Functioneel Beheer.
Het zakelijk e-mailadres waarmee u het account heeft aangemaakt, wordt gebruikt voor standaardmeldingen vanuit het systeem.
Zolang u een account heeft op het Leer-Rijk portaal, blijven uw profielgegevens bewaard. U kunt zelf uw account verwijderen. Alle gegevens worden dan per direct verwijderd van de Leer-Rijk server. Ook eventuele reviews worden verwijderd.
Tijdens het aanmaken van uw account geeft u toestemming voor het verwerken van genoemde persoonsgegevens door akkoord te gaan met deze privacyverklaring. Indien u op een later moment inlogt in uw account en bijvoorbeeld een vraag stelt of een review schrijft, dan hoeft u niet opnieuw toestemming te geven. U heeft immers al toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens op het moment dat u een account heeft aangemaakt.
U bent ingelogd op Leer-Rijk en stelt een vraag met behulp van het vragenformulier
De volgende gegevens worden verwerkt:
 • Verplicht verstrekte gegevens: uw zakelijk e-mailadres, de organisatie waar u werkt, de inhoud van uw vraag.
 • Niet-verplichte gegevens: voor- en achternaam en uw (zakelijk) telefoonnummer.
 • Het IP-adres vanaf waar u Leer-Rijk bezoekt (zie 2.7 en hoofdstuk 4).
Deze vraag wordt per e-mail verstuurd naar het Lokaal Beheer binnen uw eigen organisatie. De gegevens worden niet opgeslagen op de Leer-Rijk server.
U schrijft zich in op een opleiding vanuit het Leer-Rijk Portaal of via het LMS van uw organisatie
De volgende gegevens worden verwerkt:
 • Verplicht voor iedere inschrijving: voor- en achternaam, (zakelijk) e-mailadres, naam organisatie, (zakelijk) telefoonnummer en geslacht.
 • Niet verplicht voor een inschrijving: voorletters, voor- en/of achtertitel, functie, salarisschaal en de afdeling waar u werkzaam bent (voor LMS-gebruikers mede afhankelijk van de lokale inrichtingskeuzes van het LMS).
 • Het IP-adres vanaf waar u Leer-Rijk bezoekt (zie 2.7 en hoofdstuk 4).
Bij iedere inschrijving wordt uw akkoord gevraagd voor het delen van uw gegevens op basis van deze privacyverklaring.
Waarvoor worden deze gegevens gebruikt en wie heeft er toegang toe:
Om een opleiding te kunnen volgen is het uiteraard noodzakelijk dat u zich inschrijft. Doet u dat via het Leer-Rijk Portaal, dan vult u hiervoor persoonsgegevens in op het inschrijfformulier. Voor sommige opleidingen gelden voorwaarden zoals een specifieke vooropleiding of een bepaald functieniveau dat wordt vastgesteld op grond van uw salarisschaal. Indien dit het geval is, kunt u daar de niet-verplichte velden voor gebruiken.
Het e-mailadres dat u invoert op het inschrijfformulier, wordt gebruikt voor alle meldingen die u per e-mail ontvangt met betrekking tot uw inschrijving.
Organisaties die gebruik maken van een LMS dat gekoppeld is aan de Leer-Rijk database halen een deel van de opleidingen uit de Leer-Rijk database. Schrijft een medewerker zich via het LMS in op een opleiding die vanuit Leer-Rijk geïmporteerd is, dan wordt deze inschrijving ook via Leer-Rijk naar de leverancier verzonden. Leer-Rijk verwerkt in dat geval alleen de persoonsgegevens die op het formulier staan dat is aangeleverd vanuit het LMS. Raadpleeg de privacyverklaring van uw LMS voor informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens daar verwerkt worden.
De gegevens op uw inschrijfformulier worden gedeeld met de volgende partijen:
1. Uw leidinggevende
Opleidingen waarvoor u zich via Leer-Rijk (of via een lokaal LMS) inschrijft, worden betaald door uw werkgever. Uw inschrijving betekent dus dat de organisatie waar u werkt een financiële verplichting aangaat. Uw organisatie kan het daarom noodzakelijk vinden dat uw leidinggevende akkoord geeft op deze financiële verplichting en dat die dus uw inschrijving moet accorderen. In dat geval ontvangt uw leidinggevende een e-mail met daarin uw voor- en achternaam, uw (zakelijk) e-mailadres en de gegevens van de opleiding die u wilt volgen.
Bij gebruik van een LMS wordt een eventuele goedkeuring binnen dat LMS afgehandeld. Raadpleeg daarvoor de privacyverklaring van uw LMS.
2. De leverancier van de opleiding
Om uw inschrijving te kunnen verwerken worden alle door u ingevoerde gegevens op het inschrijfformulier gedeeld met de leverancier van de betreffende opleiding. Alle leveranciers die aanbod toevoegen aan Leer-Rijk zijn akkoord gegaan met de Algemene Leer-Rijk Voorwaarden. Hierin is onder meer opgenomen dat de leverancier verplicht is zich te houden aan de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met leveranciers waarmee contracten afgesloten zijn door Categoriemanagement Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling* (op Leer-Rijk onder: Intern aanbod), is daarnaast een verwerkersovereenkomst afgesloten over de verwerking van persoonsgegevens.
De inschrijfgegevens worden per e-mail of middels een XML-feed aangeleverd aan de leverancier.
Bij uw inschrijving kunt u ervoor kiezen om in plaats van uw zakelijk e-mailadres of zakelijk telefoonnummer een ander e-mailadres of telefoonnummer op te geven. Leer-Rijk geeft door wat u opgeeft en aanvullende communicatie vanuit de leverancier zal verlopen via het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
3. De bestelgemachtigde(n)* van uw organisatie of afdeling
Voor de financiële afhandeling van uw opleiding wordt in Leer-Rijk een bestellijst aangemaakt waarmee de bestelgemachtigde de bestelinformatie volledig geautomatiseerd over kan brengen naar het bestelsysteem. Uw inschrijving wordt de dag na de startdatum ervan toegevoegd aan deze bestellijst. In de bestellijst op Leer-Rijk staat uw zakelijk e-mailadres bij de opleiding die u volgt of heeft gevolgd. Mocht de bestelgemachtigde nog een vraag hebben over de bestelling, dan kan dat via uw zakelijk e-mailadres. Als de informatie overgebracht wordt naar het bestelsysteem waarin de order wordt aangemaakt, worden er geen persoonsgegevens meegenomen.
Ook organisaties die geen gebruik maken van een elektronisch bestel- en facturatiesysteem kunnen de informatie die nodig is voor de financiële afhandeling ophalen uit Leer-Rijk.
Uw inschrijfgegevens zijn op het Leer-Rijk Portaal in te zien door:
 1. Uzelf;
 2. Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk.
Inschrijvingen via een LMS zijn alleen toegankelijk voor Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk.
De inschrijving en de daarvoor ingevoerde persoonsgegevens zijn voor u niet meer zichtbaar nadat de einddatum van de betreffende opleiding gepasseerd is. Uiterlijk twaalf maanden na die einddatum wordt de inschrijfinformatie geanonimiseerd. Relevante informatie over ingekochte opleidingen en de uitvoering ervan (gekoppeld aan de Rijksdiensten die ze inkochten) wordt bewaard om inzicht te krijgen in het Rijksbrede uitgavenpatroon voor opleidingen. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.
Wanneer u een inschrijving annuleert, worden uw gegevens op eenzelfde wijze gedeeld als bij een inschrijving. Indien de annulering binnen de vastgestelde annuleringsvoorwaarden valt, zal deze niet in de bestellijst worden opgenomen en wordt uw zakelijk e-mailadres dus niet gedeeld met de bestelgemachtigde. Annuleert u echter te laat, dan zal dat resulteren in een boete. Boete-orders worden afgehandeld als gewone orders.
Een inschrijving die u geannuleerd heeft kunt u verwijderen uit het voor u zichtbare overzicht. De gegevens worden daarmee echter nog niet verwijderd van de Leer-Rijk server. Ook geannuleerde inschrijvingen worden uiterlijk twaalf maanden na de oorspronkelijke einddatum geanonimiseerd.
U bent ingelogd op Leer-Rijk en plaatst een review bij een opleiding
Als u een opleiding gevolgd heeft, kunt u een beoordeling geven. U kunt daarbij zelf kiezen of u dat anoniem wilt doen of onder uw gebruikersnaam. Als u kiest voor het niet-anoniem plaatsen van een review, worden uw voor- en achternaam toegevoegd aan de door u gegeven beoordeling. De actie wordt gelogd (zie paragraaf 2.7) en het IP-adres vanaf waar u deze review plaatst wordt geanonimiseerd gebruikt in de webstatistieken (zie hoofdstuk 4).
Waarvoor worden deze gegevens gebruikt en wie heeft er toegang toe:
Als u een niet-anonieme review heeft gegeven over een opleiding, zijn uw voor- en achternaam zichtbaar voor alle andere Rijksmedewerkers die gebruik maken van het Leer-Rijk Portaal. Ook de leverancier van de betreffende opleiding ziet de review, alsmede lokaal beheerders en Centraal Functioneel Beheer. Voor leveranciers is een review altijd geanonimiseerd.
Wie kan uw review verwijderen of wijzigen:
 1. Uzelf;
 2. Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk.
U kunt een door u geplaatste review te allen tijde wijzigen of verwijderen. Bij het verwijderen van uw account, worden ook alle door u geplaatste reviews verwijderd.
Algemeen functioneren van de site
Voor het monitoren van het correct functioneren van Leer-Rijk, het verbeteren van de gebruikerservaring en het adequaat oplossen van eventuele (beveiligings)incidenten worden alle gebeurtenissen die plaatsvinden op Leer-Rijk gelogd op de Leer-Rijk server. Die gebeurtenissen variëren van een foutmelding vanuit het systeem zelf tot de door een eindgebruiker ingevoerde zoekterm of een update van een bepaalde uitvoering door een leverancier. Alleen de laatste 1.000 logberichten worden bewaard. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit leidt dat in de praktijk tot een opslagduur tussen de 1 en 2 weken.
Deze logberichten zijn uitsluitend toegankelijk voor de IT leveranciers waarmee de RIS namens de opdrachtgever een contract heeft afgesloten voor het applicatiebeheer en het leveren en beheer van de benodigde serverruimte. Met de IT leveranciers zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Zij opereren binnen de wettelijk gestelde kaders ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
De Leer-Rijk server en alle andere relevante omgevingen en koppelvlakken zijn beveiligd conform de standaardrichtlijnen binnen de Rijksoverheid. Op uw verzoek kan Centraal Functioneel Beheer meer informatie over de beveiligingsmaatregelen geven. U kunt hiervoor e-mailen naar contact.ris@rijksoverheid.nl.
 

2. Cookies*

Leer-Rijk maakt gebruik van sessiecookies*. Deze cookies worden aangemaakt als u inlogt en weer verwijderd als u uitlogt of wanneer het systeem waarop u werkt ervoor zorgt dat de sessie beëindigd wordt, bijvoorbeeld door het wegvallen van de verbinding van uw Digitale Werkplek Rijk. Sessiecookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het Leer-Rijk Portaal.
 

3. Webstatistieken

Vanuit het Ministerie van Algemene Zaken is voor sites van de Rijksoverheid een speciale versie van het webstatistiekenprogramma Piwik beschikbaar gesteld. Leer-Rijk gebruikt deze tool om het gebruik van Leer-Rijk te evalueren en de koers voor de toekomst te bepalen en natuurlijk om mogelijke verbeterpunten te ontdekken. De laatste twee octetten (cijfergroepen) van het IP-adres zijn niet zichtbaar in Piwik. Hierdoor is het niet mogelijk te herleiden aan welke persoon dit IP-adres verbonden is. Hiermee is het IP-adres geanonimiseerd en is er geen sprake meer van persoonsgegevens. Bij gebruik van Leer-Rijk vanaf uw Digitale Werkplek is daardoor zelfs uw organisatie niet te herleiden, omdat het in Piwik zichtbare deel van het IP-adres gedeeld wordt met meerdere ministeries.
 

4. Uw rechten

U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die door Leer-Rijk worden verwerkt. Via uw account heeft u zelf toegang tot de gegevens in uw profiel en (indien van toepassing) de reviews die u geplaatst heeft en de lopende inschrijvingen voor opleidingen. De meeste gegevens kunt u zelf aanpassen of verwijderen. Voor gegevens die u niet zelf kunt wijzigen, kunt u vanaf het Leer-Rijk Portaal via het tabblad Ondersteuning een verzoek hiertoe indienen bij uw lokaal beheerder. Bij een verzoek tot wijzigen of verwijderen dienen eerder genoemde kaders (gebruik van zakelijk mailadres, werkzaam bij een Rijksdienst die het Leer-Rijk Portaal) in acht te worden genomen. Op uw verzoek kan Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk een digitaal overzicht van de verwerkte persoonsgegevens aanleveren. U kunt hiervoor e-mailen naar contact.ris@rijksoverheid.nl en u zult zich daarbij moeten identificeren.
U heeft het recht de gebruikte persoonsgegevens tot het minimum te beperken. Binnen Leer-Rijk betekent dit dat u alle niet-verplichte velden leeg kunt laten. Alle overige gevraagde persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het functioneren van het Leer-Rijk Portaal of het faciliteren van deelname aan een opleiding. U heeft het recht uw toestemming voor het delen van uw gegevens in te trekken. In de praktijk betekent dit dat u lopende inschrijvingen dient te annuleren, ook als dat leidt tot een boete, en dat u het account op het Leer-Rijk Portaal moet (laten) verwijderen.

 

5. Wijziging van de privacyverklaring

Leer-Rijk heeft het recht om op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook deze privacyverklaring te wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waar u ze voor heeft afgegeven. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website.
 

6. Begrippenlijst (in volgorde van eerste vermelding)

 • Leer-Rijk Portaal: Een applicatie waarmee Rijksmedewerkers opleidingen kunnen zoeken, zich op opleidingen kunnen inschrijven, deze inschrijving kunnen beheren en (naderhand) een review kunnen plaatsen.
 • Leermanagementsysteem (LMS): Een applicatie waarmee een organisatie de lokale opleidingsverplichtingen en -processen kan inrichten op een wijze die aansluit bij de organisatiespecifieke wensen en eisen.
 • Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk: Het team binnen de Rijksinkoopsamenwerking (RIS, onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de Centrale Catalogi Rijk waartoe ook Leer-Rijk behoort.
 • Lokaal Beheer Leer-Rijk: De collega(‘s) binnen uw eigen organisatie die voor uw organisatie het lokale functioneel beheer inclusief de eerstelijns gebruikersondersteuning verzorgt (verzorgen).
 • Categoriemanagement Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling: Verantwoordelijk voor het Rijksbreed aanschaffen en beschikbaar stellen van leer- en ontwikkeltrajecten.
 • Bestelgemachtigde: De persoon die binnen uw organisatie of afdeling gemachtigd is om een opleiding te bestellen.
 • Cookies: Kleine tekstbestanden die tijdens het bezoeken en het gebruiken van een website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Sommige cookies blijven ook na het sluiten van een applicatie aanwezig op uw apparaat. Dat geldt niet voor de cookies die Leer-Rijk gebruikt. Leer-Rijk maakt enkel gebruik van zogeheten sessiecookies (zie hieronder).
 • Sessiecookies: Cookies die op uw apparaat geplaatst worden als u een gebruikssessie begint en die weer verwijderd worden zodra u de sessie beëindigt. Een sessie start op het moment dat u Leer-Rijk bezoekt en eindigt als u stopt met het gebruik van Leer-Rijk of wanneer de verbinding met Leer-Rijk om een andere reden verbroken wordt.