Memo Trainingen i.v.m. Corona - 2 april 2020

Beste allen,

Vanwege de kabinetsmaatregelen tegen het coronavirus waren we genoodzaakt om op 16 maart 2020 te berichten dat er geen fysieke trainingsbijeenkomsten binnen het Rijk kunnen worden gepland tot 6 april 2020.

In lijn met de extra kabinetsmaatregelen van 23 en 31 maart jl. worden alle fysieke trainingsbijeenkomsten tot 1 juni 2020 als gevolg van overmacht opgeschort of geannuleerd.

 Impact kabinetsmaatregelen inperken coronavirus-covid-19

De impact van deze totale set van kabinetsmaatregelen raakt direct de afspraken die wij met de Rijksbreed gecontracteerde leveranciers hebben gemaakt inzake de trainingen en opleidingen.Omdat het nog onzeker is hoe lang de kabinetsmaatregelen rondom het coronavirus gaan duren is het nog onduidelijk wanneer je weer een klassikale opleiding kunt gaan volgen en toetsen kunt gaan doen. Zodra bekend is wanneer we weer klassikale opleidingen kunnen verzorgen, brengen we je hiervan uiteraard op de hoogte. En hoor je wat je moet doen om weer daaraan te kunnen deelnemen.  We informeren je ook als er meer algemene informatie bekend is.

Hieronder tref je meer (ook actuele) informatie over wat de impact van deze kabinetsmaatregelen betekenen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overde-aanpak-van-het-nieuwe-coronavirus-in-nederland

Het kabinet heeft langs die weg ook aangekondigd welke financiële hulpmaatregelen worden geboden om de werkgelegenheid te behouden. Die informatie vind je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

Alternatieven
De opleiders en trainingsbureaus zijn op deze aangescherpte datum van 1 juni geattendeerd. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de reeds ingeplande trainingen worden geannuleerd of omgezet naar een online variant of op een later tijdstip gepland. Ook is afgesproken dat indien de online training niet goed bevalt of een student kan met het geleerde nog niet goed aan de slag, dan wordt veelal extra hulp aangeboden. Sommige leveranciers bieden zelfs de mogelijkheid om dit kalenderjaar alsnog de training klassikaal bij te wonen mocht dat uiteindelijk de meest passende oplossing zijn. De didactische kwaliteit staat bij allen voorop. De aard van sommige trainingen (o.a. interactief, sub-groepsverband) maakt dat een klassikale vorm in aanwezigheid van een docent noodzakelijk is. Deze trainingen worden herpland op een later tijdstip. De opleiders treden hiervoor rechtstreeks in contact met de deelnemers van die trainingen en bieden hen hiervoor een passend alternatief aan.

 Concreet:

 • Voor veel klassikale trainingen, zoals die van Clingendael, KSG en Boertien
  Vergouwen Overduin geldt dat trainingen in onderling overleg op een latere
  datum, in ieder geval na 1 juni 2020, worden gepland. Ook zij proberen een
  aantal trainingen in een online variant aan te bieden;
 • Voor de klassikale taaltrainingen geldt dat Elycio de mogelijkheid biedt om ook
  deze trainingen online (op afstand) te kunnen volgen;
 • Voor de geplande individuele, gepersonaliseerde taaltrainingen neem contact
  op met Regina Coeli en/of Elycio. Ook zij bieden online trainingen aan;
 • Voor de trajecten rondom Beginnend Leidinggevenden en Talentenprogramma
  S12-14 neem contact op met de programmamanager van de Rijksoverheid;
 • Het online aanbod van GoodHabitz is gewoon beschikbaar en raadpleegbaar.
  Uiteraard op de wijze waarop jouw organisatie dit ontsluit.


Hoe om te gaan met annuleringen 

Naar aanleiding van deze bijzondere omstandigheden, maken we de volgende afspraken:

 • Communiceren door leveranciers met de deelnemende organisaties of de
  klassikale training/opleiding online kan worden gegeven of dat deze
  training opnieuw gepland wordt;
 • De leverancier stemt in overleg met de LenO-adviseur het herziene
  trainingsprogramma af;
 • Deelname aan de online training vervangt de klassikale variant, mits de
  didactische kwaliteit is geborgd;
 • Mocht deze online variant niet naar tevredenheid van de cursist zijn dan
  wordt deze kosteloos omgezet naar een klassikale variant die wordt
  gepland zodra de omstandigheden dat mogelijk maken;
 • Het annuleren en verplaatsen van geplande uitvoeringen gebeurt door de
  leveranciers zelf. Daar waar de annulering niet meer mogelijk is, gebeurt
  dit in overleg met Centraal Functioneel Beheer van Leer-Rijk. De
  leveranciers zijn over deze werkwijze geïnformeerd;
 • Neem bij vragen direct contact op met Strategisch Contractmanager van
  de Categorie Leren & Ontwikkelen.
   

Hoe nu verder

Omdat er elke dag nieuwe kabinetsmaatregelen bij kunnen komen en veel zaken nog onzeker zijn, is de impact nog met de nodige onzekerheid omgeven. Daar waar relevant en noodzakelijk, informeren we jullie zo adequaat mogelijk. Dat doen we op de volgende manieren:

 • door middel van een update van dit bericht;
 • dit bericht te publiceren op Procurement Forum;
 • door alle lokaal beheerders actief te informeren via Centraal Functioneel Beheer Leer-Rijk.

 

Het voornemen bestaat om na de heroverweging van het kabinet op 21 april 2020 wederom met een update te komen en daarover met alle betrokkenen te communiceren.

Houd zelf ook je eigen interne communicaties in de gaten en voor actuele informatie (vragen en antwoorden) en de impact van kabinetsmaatregelen verwijzen we naar:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19